LUFTKVALITET
 genre climate 0

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är helt molnfritt i Sollentuna

Publicerad 2020-06-14 15:17

I Sollentuna, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt molnfritt och är 21 grader i Sollentuna för tillfället. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT