LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Linköping

Publicerad 2020-06-14 15:19

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Linköping.

Linköping vädermässigt för tillfället? Det är helt molnfritt och 22 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Detta uppger Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT