LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Gröndal har bra luft och det regnar

Publicerad 2020-06-05 21:11

För närvarande är det bra luft i Gröndal. Det visar de senaste mätningarna av luftkvalitet.

Det regnar i Gröndal och termometern visar 11 grader. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT