LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Göteborg

Publicerad 2020-06-02 11:13

De nya mätningarna av luftkvalitet i Göteborg visar att det är bra luft för närvarande.

Det är 22 grader i Göteborg och det är helt molnfritt. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT