LUFTKVALITET
 genre climate 15

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Umeå är låga

Publicerad 2020-05-22 21:13

I Umeå, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

Umeå vädermässigt för närvarande? Det är helt stjärnklart och 5 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT