LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

11 grader och inga föroreningar i Enköping

Publicerad 2020-05-22 21:13

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Enköping visar att det är bra luft för närvarande.

Det är 11 grader i Enköping och det är nästan mulet. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT