LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Gröndal

Publicerad 2020-05-22 21:11

I Gröndal, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

Det är 7 grader i Gröndal och det är växlande molnighet. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT