LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Stockholm

Publicerad 2020-05-22 21:12

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Stockholm.

Stockholm vädermässigt för närvarande? Det är växlande molnighet och 7 grader. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT