LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Sundsvall

Publicerad 2020-05-22 21:13

För närvarande är det bra luft i Sundsvall. Det visar aktuella mätningarna av luftkvalitet.

Sundsvall vädermässigt för närvarande? Det är helt stjärnklart och 6 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT