LUFTKVALITET
 genre climate 21

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Linköping har 12 grader och bra luft

Publicerad 2020-05-22 21:14

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Linköping visar att det är bra luft för tillfället.

Det är 12 grader i Linköping och det är nästan mulet. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT