LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Förorenad luft i Södertalje

Publicerad 2020-05-04 06:16

I Södertalje, visar färska mätningar av luftkvalitet, att det är mycket ohälsosam luft för närvarande.

Södertalje vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 7 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 4 i omgivningarna. Vilket innebär det är mycket ohälsosamt. Detta uppger Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Denna nivå av partiklar i luften kan påverka personer som är extra känsliga. För de allra flesta innebär det ingen fara.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT