LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Häggvik har ohälsosam luft

Publicerad 2020-03-31 15:16

Aktuella luftkvalitetsmätningarna i Häggvik visar att det är ohälsosam luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 7 grader i Häggvik för tillfället. Ser man till luftkvaliteten är det ohälsosamt i omgivningarna. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 3 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

För de allra flesta innebär denna luftkvalitet ingenting särskilt, men för ett fåtal extra känsliga personer kan den innebära en viss hälsorisk.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT