LUFTKVALITET
 genre climate 25

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Dålig luft i Häggvik

Publicerad 2020-03-29 21:11

Mätningar av luftkvalitet visar att det är mycket ohälsosam luft i Häggvik för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 0 grader i Häggvik för närvarande. Luften i omgivningarna är mycket ohälsosamt. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 4.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Denna nivå av partiklar i luften kan påverka personer som är extra känsliga. För de allra flesta innebär det ingen fara.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT