LUFTKVALITET
 genre climate 29

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Norrköping har ohälsosam luft

Publicerad 2020-03-27 21:14

I Norrköping, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är ohälsosam luft för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt stjärnklart och är 0 grader i Norrköping för tillfället. Ser man till luftkvaliteten är det ohälsosamt i dessa trakter. Detta enligt Airvisual. Värdet är 3 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

För de allra flesta innebär denna luftkvalitet ingenting särskilt, men för ett fåtal extra känsliga personer kan den innebära en viss hälsorisk.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT