LUFTKVALITET
 genre climate 28

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Förorenad luft i Linköping

Publicerad 2020-03-27 21:14

För närvarande är det mycket ohälsosam luft i Linköping. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Linköping vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och 0 grader. Ser man till luftkvaliteten är det mycket ohälsosamt i omgivningarna. Detta uppger Airvisual. Värdet är 4 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT