LUFTKVALITET
 genre climate 5

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Södertalje har okej luft

Publicerad 2020-03-26 06:16

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Södertalje visar att det är okej luft för närvarande.

Södertalje vädermässigt för tillfället? Det är helt monlfritt och 2 grader. Luften i omgivningarna är okej. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT