LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft i Enköping

Publicerad 2020-03-26 06:17

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är okej luft i Enköping.

Det är helt monlfritt i Enköping och termometern visar 1 grader. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i omgivningarna. Vilket innebär det är okej. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT