LUFTKVALITET
 genre climate 18

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Kungälv

Publicerad 2020-03-26 06:18

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Kungälv för närvarande.

Det är 1 grader i Kungälv och det är lite molnigt. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT