LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Karlstad har okej luft

Publicerad 2020-03-26 06:17

För närvarande är det okej luft i Karlstad. Det visar de nya mätningarna av luftkvalitet.

Karlstad vädermässigt för närvarande? Det är helt monlfritt och 1 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 2 i omgivningarna. Vilket innebär det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT