LUFTKVALITET
 genre climate 17

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Göteborg har okej luft och det är växlande molnighet

Publicerad 2020-03-26 06:18

I Göteborg, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är okej luft för tillfället.

Det är 1 grader i Göteborg och det är växlande molnighet. Luften i dessa trakter är okej. Det meddelar Airviual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT