LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Ohälsosam luft i Linköping

Publicerad 2020-03-26 21:14

I Linköping, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är ohälsosam luft för tillfället.

Det är 1 grader i Linköping och det är helt stjärnklart. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 3 i omgivningarna. Det betyder att det är ohälsosamt. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT