LUFTKVALITET
 genre climate 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften okej

Publicerad 2020-03-26 06:16

De nya mätningarna av luftkvalitet i Björklinge visar att det är okej luft för närvarande.

Det är 1 grader i Björklinge och det är helt monlfritt. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Detta enligt Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT