LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Linköping

Publicerad 2020-03-26 06:18

För tillfället är det bra luft i Linköping. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Linköping vädermässigt för närvarande? Det är helt monlfritt och 0 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det meddelar Airviual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkvalitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT