LUFTKVALITET
 genre climate 29

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är det smuts i luften

Publicerad 2020-03-13 21:11

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är mycket ohälsosam luft i Häggvik.

Det är växlande molnighet i Häggvik och termometern visar 0 grader. Ser man till kvalitén på luften är det mycket ohälsosamt i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 4 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. Https://www.airvisual.com/

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT